Sketchup là một ứng dụng phần mềm 3D cho một phạm vi đa dạng của các chuyên gia thiết kế. Được ứng dụng cho các kiến ​​trúc sư, thiết kế đồ họa, kỹ sư, nhà phát triển game và thậm chí cả các nhà làm phim, các phần mềm ứng dụng cho phép người dùng tạo ra các cơ quan đại diện 3D của thiết kế.

CHÍNH SÁCH CẤP PHÉP


 

– License types SketchUp chia làm hai loại :
+ Single License : License bản quyền dạng đơn, cài trên từng PC riêng biệt.
+ Network License : Yêu cầu mua tối thiểu 10 License đối với loại bản quyền này.

  • Mua mới

Nếu mua mới SketchUp Pro, giấy phép “single-user” tổng chi phí 16.332.500 VND (trước thuế). Chi phí này sẽ bao gồm  giấy phép vĩnh viễn, cộng với  bất kỳ nâng cấp mới trong một năm, bảo trì và hỗ trợ. Điều này có nghĩa là bạn cũng sẽ nhận được bản nâng cấp của phiên bản tiếp theo của SketchUp Pro.